Proje Yönetimi

Değer Katan Projeler Güvenilir Hizmetler
"Projeleriniz için varız ve üretim zaman çizelgelerinizi uygun maliyetlerle tamamlamak için gerekli olan kaynakları sağlıyoruz."
Projelerimiz

Proje Yönetimi

İnşaat sektöründe ve özellikle inşaat projelerinde son dönemde, gerek dünyada gerekse Türkiye’de önemli ve gerekliliği kabul gören proje yönetim hizmetleri, uygulama projeleri tamamlanmamış olan yapıların sahada en doğru, hızlı ve ekonomik şekilde imalatlarının yapılabilmesi için gerekli olan yönetim işini kapsamakta olup bu kapsam eğitim ve deneyimle kazandığı bilgi ve becerileri  bir inşaat işinin tümünün veya bir parçasının gerçekleştirilmesinin yöntemi için kullanan kişilerce gerçekleştirilmelidir.


İnşaat birden fazla katılımcının projede yeralmasıyla gerçekleştirilir ve herbir katılımcı projede bir veya birden fazla işlevi yerine getirebilir. İnşaat projesinin temel katılımcıları esas olarak mal sahipleri-yatırımcılar, proje grupları, yapım yönetimciler (proje yönetimi yapan kişiler) ve inşaat yüklenicileridir. Minimum dört katılımcının olduğu inşaat projelerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için Proje yönetimi, tasarım aşamasından itibaren işe başlayabileceği gibi sadece sahada imalatın başlaması ile de devreye girebilir. Her iki durumda da mal sahibinin projeyi bir veya birden fazla yükleniciye vermesi, herbiri ile ayrı ayrı sözleşmeler yaparak inşa ettirmesi sözkonusu olabilir ki bu durumda mal sahibinin yükleniciler arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere bağımsız bir profesyonel proje yönetimini ataması kaçınılmaz bir sonuç olmaktadır. Proje Yönetimi’nin görevi aynı zamanda tüm süreç boyunca, maliyet yönetimi ve iş programının da yönetimi olmaktadır. Bu görevler sırası ile şu şekilde  yerine getirilmektedir;
 
Binaların anahtar teslimi yapımında;
İnşaat teknolojisi ve metodunun değerlendirmesi, Proje Yönetim Planının hazırlanması ve takibi, iş programının güncellenmesi ve kontrolü, bütçenin güncellenmesi ve kontrolü,sSözleşmelerin yapılması ve takibi, maliyet kontrolü, proje ve şantiye koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi ve takibi, malzemelerin kontrolü ve onaylanması, imalatların kontrolü, değişikliklerin yönetimi, imalat periyodik raporlarının hazırlanması, hakediş ve ödemelerin kontrolü ve onayı, geçici kabul işlemlerinin yürütülmesi, tamamlanması, ödemelerin kontrolü ve takibi, inşaat teslim sürecinin tamamlanması hizmetlerinin verilmesidir.
 
TASARIM YÖNETİMİ
Tasarım hizmetlerinde önceliğimiz; müşteri ihtiyaç ve isteklerinin tespit edilmesi, tariflenmemiş  olanlarının ortaya çıkarılması,ekonomik, yapılabilir ve sürdürülebilir yapı çözümlerinin üretilmesi ve müşteri beklentilerinin karşılanmasıdır. Bu amaçla, konusunda uzman tüm disiplinlerle işbirliği içerisinde çalışarak; Mimari Tasarım Projelerin Yönetimi ve Kontrolü, Taşıyıcı Sistem Tasarım Projelerinin Yönetimi ve Kontrolü, Mekanik Sistem Tasarım Projelerinin Yönetimi ve Kontrolü, Elektirik – Elektronik Sistem Tasarım Projelerinin Yönetimi ve Kontrolü, Değer Yönetimi konularında entegrasyonu sağlamak, yaşam kalitesi yüksek yapılar yönetmek ve üretmektir.
tr_TRTürkçe