İş Güvenliği Herkesin Sorumluluğunda

Güvenlik kurallarını takip etmek hayat kurtarır.

  • Home
  • İş Güvenliği Politikamız

Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, çevre ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak “iş sağlığı ve güvenliği politikamızı”, insana verdiğimiz üstün değeri yansıtır.

Çalışanların bireysel sağlıklarını korumak, işletmelerin çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı hale getirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek hususları tespit etmek, riskleri belirlemek, gerekli tedbirlerin alınması için yöntem ve işlevleri düzenlemek, tehlikeleri tamamen ortadan kaldırmak ana amacımızdır.

Bu amaca yönelik çağdaş, teknik ve bilimsel metotlarla standartların ve milli mevzuatların gereklerini yerine getirerek, tüm faaliyet alanlarımızda iş güvenliği yanında, çalışma ortam şartlarını da sağlıklı hale getirmek ve çevre korunmasına önem vermek, çalışanların bireysel sağlıkları yönünden son derece önemlidir.

Toplam kalite yönetimi etkinliklerini arttıracak yönde “iş sağlığı ve güvenliği geliştirme ve uygulama” çalışmalarımızı belgelemekte, sürekli ve planlı olarak yürütmekte ve belirli aralıklarla gözden geçirmekteyiz.

İş kazası önlemleri ve sağlık önlemleri çalışanlarımızın iş gücünü ve çalışma verimliliğini yükselttiği gibi rekabet gücüne de katkıda bulunmaktadır. Çalışanların yaptıkları işlerdeki bilgi düzeylerini eğitimlerle geliştirmeyi, sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmayı, moral ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı, hem güvenlik hem de verim bakımından hedefliyoruz.

Şantiyelerimizde ve projelerimizde görev yapan çalışanlarımız ile tedarikçilerimize yapılacak her türlü yatırımın “Önce insan sağlığı ve güvenliği” felsefesinden hareketle tüm diğer faktörlerden öncelikli olduğu görüşü doğrultusunda uygulamaları yürütmekteyiz.

Bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız kamuoyunun bilgisine açık olup, “toplam kalite yönetimi” bütünü içerisinde sağlık ve güvenlik politikalarının sürekli geliştirilerek sürdürülmesi, Başçınar Hatipoğlu İnşaat San. Ltd. Şti. çalışanları olarak hepimizin görevidir.

tr_TRTürkçe